Licorice

REGISTRATION FORM

1

Order

2

Contact

3

Confimation

 • Nama perusahaan/bisnis andaBắt buộc
 • AddressBắt buộc
 • PICBắt buộc
 • Alamat EmailBắt buộc
 • Nomor TeleponBắt buộc
 • WhatsappBắt buộc
 • Mục đích khảo sátBắt buộc
 • Quốc giaBắt buộc
 • Thiết bị
 • Thành phố khảo sát

  * Nếu bạn không chọn thành phố muốn khảo sát, mặc định chúng tôi sẽ chọn tất cả các thành phố.

 • Jumlah RespondenBắt buộc
 • Periode LanggananBắt buộc
 • Tiêu đềBắt buộc
 • Link Bisnis AndaBắt buộc

  Link to your campaign site

 • Banner promosi/logo anda

  Ảnh chất lượng tốt và bắt mắt người dùng thì sẽ nhanh chóng nhận được những phản hồi có chất lượng (Size ảnh nên dùng:1600×584pixel/JPEG)

 • Tóm tắtBắt buộc
 • Ngày phát hành

  Silahkan pilih tanggal dan jam dimulai tayangnya kegiatan promosi ini.

 • Ngày kết thúc

  Silahkan pilih tanggal dan jam dimulai tayangnya kegiatan promosi ini.

 • Tạo câu hỏiBắt buộc

  Bagi anda yang berlangganan 6 bulan/1 tahun dan ingin mengubah survei perbulannya, silahkan hubungi staf kami untuk bantuan lebih lengkapnya

  Câu hỏi
  Question not empty!
 • Điều kiện giới tính, tuổi tác
  Giới tính :
  Add more
  Delete
  Tuổi tác :
  Tuổi 〜 Tuổi
  Add more
  Delete
  Add more

  Nếu chọn 1 điều kiện thì miễn phí, nếu từ 2 điều kiện trở lên thì tính giá 20% 1 điều kiện.

 • Tuỳ chọn tạo báo cáo

   

  Contoh Laporan
 • Tham khảo - Bổ sung

Tiền phí hiện tại:

Rp