Khảo sát thị trường, marketing ở Việt Nam - Indonesia cùng Licorice

licorice

Về ứng dụng

「 Ở đâu có Licorice ở đó có câu hỏi - Ở đâu có người dùng ở đó có Licorice 」 Hiện tại Licorice đã có mặt trên nhiều quốc gia đặc biệt là các quốc gia Đông Nam Á với mạng lưới người dùng rộng lớn trên cả iOS và Android.
Tuỳ từng quốc gia, người dùng có thể đổi số point kiếm được ra thẻ điện thoại, thẻ quà hoặc tiền mặt.

Tải về

Về LicoriceTính năng


Tận dụng thời gian rảnh để trả lời survey và nhận được nhiều thẻ quà hấp dẫn !

Chỉ cần bỏ ra 5 phút nghỉ trưa hay 5 phút trước khi đi ngủ để trả lời khảo sát, Bạn có thể nhận ngay từ 10¢〜100¢.
Điểm nhận được có thể đổi thành thẻ Amazon gift hoặc Line Pay.

「Bộ phim yêu thích của bạn là gì?」hay「Đăng ảnh bữa trưa của bạn đi」toàn bộ đều là những khảo sát rất đơn giản!

Trả lời khảo sát và nhận ngay những thẻ quà hấp dẫn !


Sử dụng email hoặc facebook để mời bạn sẽ nhận ngay được 20¢ !
Thêm nữa, khi mời được 5 bạn thì từ người thứ 6 trở đi sẽ nhận được 40¢!
Và hơn nữa, người bạn mời cũng sẽ được nhận ngay 20¢!

Licorice không giới hạn số lượng người được mời, nên bạn thoải mái giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng sử dụng nhé!


Mỗi ngày sẽ có nhiều khảo sát mới. Bạn có thể trả lời mọi lúc mọi nơi!
Ví dụ


Upload ảnh bữa sáng của bạn !


この料理の名前を教えてください。


この料理に使用されている主な食材を教えてください。


この料理にかかった金額を教えてください。(金額の数字のみ入力)


食べた場所を教えてください。


この料理をどのくらいの頻度で食べますか?


この料理を食べた理由を教えてください。


あなたは毎日朝食を食べますか?


あなたの朝食へのこだわりを教えてくださいあなたの自宅の周りの写真を撮影してください。(いくつでも)


あなたの学校や職場などよく行く場所の写真を撮影してください。(いくつでも)


あなたのお気に入りのベトナム国内の風景の写真を撮影してください。(いくつでも)


Ứng dụng

Đăng ký và trả lời survey ngay trên WEB nào!

Hãy tham gia Licorice WEB để nhận point nhé.