Khảo sát thị trường, marketing ở Việt Nam - Indonesia cùng Licorice

licorice

Chia sẻ mã coupon tại Đông Nam Á

Thông qua ứng dụng Licorice có thể chia sẻ mã coupon cho hội viên và thu thập thông tin khách hàng

Phân phối coupon

Tùy theo nhu cầu của đối tác, có thể chia sẻ mã coupon được số hóa mà không mất thêm chi phí gì đáng kể.

Đăng ký và trả lời survey ngay trên WEB nào!

Hãy tham gia Licorice WEB để nhận point nhé.