Khảo sát thị trường, marketing ở Việt Nam - Indonesia cùng Licorice

licorice

Chia sẻ mã coupon tại Indonesia

Có thể chia sẻ mã coupon cho người dùng tại Indonesia để tìm kiếm tập khách hàng thông qua ứng dụng Licorice

Thông tin cơ bản về Indonesia(năm 2018)

Số dânkhoảng 255 triệu dân
GDPkhoảng 932,3 tỉ USD
GDP bình quân đầu người3877 USD
Tỉ lệ tăng trưởng kinh tế6.68%

Thuộc tính chủ yếu của người dùng ứng dụng Licorice phiên bản Indonesia

Giới tính

Độ tuổi

Thu nhập năm của hộ gia đình

khu vực(TOP 10 khu vực)

Nguồn:Bộ ngoại giao Dữ liệu cơ sở về Indonesia

Chia sẻ mã coupon tại Indonesia

Tùy theo nhu cầu của đối tác, có thể chia sẻ mã coupon được số hóa mà không mất thêm chi phí gì đáng kể.

Đăng ký và trả lời survey ngay trên WEB nào!

Hãy tham gia Licorice WEB để nhận point nhé.