Khảo sát thị trường, marketing ở Việt Nam - Indonesia cùng Licorice

licorice

Chia sẻ mã coupon tại Việt Nam

Có thể chia sẻ mã coupon cho người dùng tại Việt Nam để tìm kiếm tập khách hàng thông qua ứng dụng Licorice.

Thông tin cơ bản về Việt Nam(năm 2018)

Số dânkhoảng 93,7 triệu dân
GDPkhoảng 223,5 tỉ USD
GDP bình quân đầu người2385 USD
Tỉ lệ tăng trưởng kinh tế6.68%

Thuộc tính chủ yếu của người dùng ứng dụng Licorice phiên bản Việt Nam

Giới tính

Độ tuổi

Thu nhập năm của hộ gia đình

khu vực(TOP 10 khu vực)

Nguồn:Bộ ngoại giao Dữ liệu cơ sở về Việt Nam

Chia sẻ mã coupon tại Việt Nam

Tùy theo nhu cầu của đối tác, có thể chia sẻ mã coupon được số hóa mà không mất thêm chi phí gì đáng kể.

Đăng ký và trả lời survey ngay trên WEB nào!

Hãy tham gia Licorice WEB để nhận point nhé.