Khảo sát thị trường, marketing ở Việt Nam - Indonesia cùng Licorice

licorice

Chính sách bảo mật

F-Plat Ltd.,(Gọi tắt là "Fplat") khi cung cấp dịch vụ (Gọi tắt là "Dịch vụ") như Licorice, các ứng dụng, trang web sẽ nghiêm ngặt tuân thủ các chính sách bảo vệ các thông tin mà người sử dụng Dịch vụ (Gọi tắt là "Người dùng") cung cấp.

1. Về thông tin mà Fplat thu thập

Fplat có thể thu thập các thông tin của Người dùng như sau:

A. Thông tin các nhân

Thông tin cá nhân là thông tin có liên quan đến cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số ID, ảnh, hình ảnh hoặc âm thanh để có thể nhận dạng cá nhân đó. Trường hợp không thể xác thực Người dùng chỉ với những thông tin cần thiết thì có thể dễ dàng tham chiếu các thông tin khác để phán đoán xem có đúng Người dùng hay không

B. Thông tin tài khoản

Email, Số điện thoại, Mật khẩu Login, Thông tin liên quan đến Dịch Vụ của Fplat

C. Thông tin khác

Thông tin sử dụng

Ngoài những thông tin được nêu ở mục A và B, Thông tin sử dụng bao gồm các thông tin khi sử dụng dịch vụ của Fplat như dữ liệu ảnh, video, thời gian login, số point, etc

Thông tin từ device

Thông tin thu được khi device của Người Dùng dùng để sử dụng dịch vụ của Fplat cụ thể như hệ điều hành, phiên bản của trình duyệt, địa điểm, etc

2. Về thông tin thu thập

Fplat có thể sẽ sử dụng thông tin từ Người dùng cho một số trường hợp như sau

Thông tin cá nhân・Thông tin tài khoản

  • Hướng dẫn, thông báo, liên lạc trong quá trình sử dụng Dịch vụ thông qua điện thoại, email, Fax, Bưu điện
  • Gửi tài liệu hướng dẫn Dịch vụ
  • Liên hệ, Chăm sóc khách hàng
  • Trường hợp khác, đã được sự đồng ý của Người dùng

Thông tin khác

Thông tin thu được trong quá trình sử dụng Dịch vụ hay từ device của người dùng được thu thập dựa vào cách mà không thể định danh người dùng, có thể sẽ được sự dụng với tư cách dữ liệu marketing và cung cấp cho bên thứ 3.

3. Về vấn đề bảo mật thông tin

・Fplat hoàn toàn không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý của Người dùng. Tuy nhiên, điều này sẽ không được áp dụng khi có sự yêu cầu bởi các bộ phận thi hành pháp luật hay văn phòng chính phủ có thẩm quyền.
・Fplat bảo đảm thông tin của Người dùng sẽ không bị truy cập trái phép, mất, hay đánh cắp.
・Fplat có trách nhiệm xử lý ngay khi có yêu cầu kiểm tra, sửa, xoá thông tin cá nhân của Người dùng.

4. Thông tin liên hệ

・Trường hợp thắc mắc tới thông tin cá nhân khi sử dụng Dịch vụ của Fplat, Hãy liên lạc đến địa chỉ dưới đây.
 Văn phòng Licorice
 メール: info@licorice.pink
 Điện thoại: (+81)03-6261-6860
 Địa chỉ: Room 1450, Hapro Building, 11B Cat Linh, Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam

Đăng ký và trả lời survey ngay trên WEB nào!

Hãy tham gia Licorice WEB để nhận point nhé.