chương trình khuyến mại khu vực Đông Nam Á

Nhờ vào việc cộng tác chặt chẽ với các nhân viên tại nước sở tại để lên kế hoạch thực hiện, dịch vụ giúp tiến hành các chương trình khuyến mại có tác động mạnh mẽ đến người dùng khu vực Đông Nam Á

ポイントバックキャンペーン

Licorice Các bạn sẽ nhận được điểm bằng cách đăng tải nhận xét, đánh giá sản phẩm, dịch vụ lên mạng xã hội hoặc ảnh hóa đơn mua hàng, ảnh sản phẩm...Đó là "Chương trình tích lũy điểm thưởng" ※Có thể áp dụng với Facebook, Twitter... (INCOMING)

 • 1. Licorice đăng thông tin về sản phẩm , dịch vụ đến người dùng

 • 2. Khách hàng đến mua hàng, sử dụng, đến trực tiếp

 • 3. Chúng tôi nhận được đánh giá, ảnh sản phẩm, dịch vụ

Quảng cáo đính kèm trong khảo sát

Đây là hình thức quảng cáo hiển thị banner hoặc landing page ngay sau khi người dùng hoàn thành khảo sát. Cách này rất có ích trong trường hợp muốn tìm hiểu xu hướng người dùng hoặc giới thiệu banner, landing page của sản phẩm
Người dùng khi hoàn thành phiếu trả lời cũng sẽ nhận được những thông tin liên quan đến sản phẩm.

 • 1. Thông tin được đưa ra từ trong nội dung khảo sát.

 • 2. Tỉ lệ người dùng click vào banner hoặc landing page rất cao

Khảo sát hướng tới những khách hàng tiềm năng

Gửi những khảo sát tới những người dùng tiềm năng, dựa vào profile và nội dung trả lời các khảo sát khác.

Hỗ trợ quảng cáo tại địa phương

Với đội ngũ nhân sự tại các quốc gia, có thể thực hiện online marketing hoặc thu thập thông tin trực tiếp ngay tại địa phương.

Dịch vụ::

 • Hỗ trợ tổ chức triển lãm
 • Hỗ trợ tổ chức sự kiện
 • Hỗ trợ mở quầy hàng lưu động(pop-up store)
 • Lấy mẫu sản phẩm
 • Hỗ trợ xây dựng giải pháp cho truyền thông tại nước sở tại
 • Gửi quảng cáo trực tiếp
 • Hỗ trợ kinh doanh B2B
 • Dịch trang WEB, tờ rơi
 • Phiên dịch tại sự kiện, cuộc họp
 • Hỗ trợ công tác

Đăng ký và trả lời survey ngay trên WEB nào!

Hãy tham gia Licorice WEB để nhận point nhé.