Licorice

Hướng dẫnThu hút khách hàngtạiViệt Nam

Form báo giá tự động

Hoặc Liên Hệ

Nâng cao nhận thức dựa vào quảng cáo có đính kèm khảo sát

Phân loại người dùng, hiển thị quảng cáo sau khi người dùng trả lời một vài khảo sát đơn giản. Hiển thị quảng cáo sau khi người dùng trả lời câu hỏi liên quan đến dịch vụ・sản phẩm khiến sự quan tâm của người dùng tăng cao. Chỉ tính phí khi người dùng access vào website từ link quảng cáo.
Vì có thể link đến trang web tuỳ ý nên ngoài giới thiệu sản phẩm・dịch vụ thông qua video còn có dùng cách phát thẻ khuyến mãi.

Đăng ký

1

Nhận yêu cầu・Đăng ký

1〜2 ngày làm việc

Khách hàng vui lòng cung cấp cho nhân viên của chúng tôi biết được nội dung quảng cáo của mình. Chuyên viên của Licorice sẽ đề án cách thức quảng cáo hiệu quả nhất. Khách hàng đã hoàn thiện xong nội dung thì có thể đăng ký ngay tại form dưới đây!

Quảng cáo sau khi được tiếp nhận sẽ được chuyên viên cùng với các thành viên bản xứ kiểm tra. Trường hợp nội dung quảng cáo không phù hợp hay có vấn đề thì các chuyên viên sẽ đưa ra phương án cải thiện.
Trường hợp Khách hàng không biết nên tạo quảng cáo như thế nào thì hãy liên hệ với Licorice để nhận được những hỗ trợ phù hợp.

2

Quảng cáo

1〜3 ngày làm việc

Licorice sẽ dịch sang tiếng Việt, và sẽ công khai thông qua ứng dụng Licorice. Quảng cáo có thể chỉ hiện thị đối với một lớp đối tượng người dùng nhất định (trường hợp có chỉ định đối tượng người dùng)

3

Báo cáo

Chủ động kiểm tra kết quả khảo sát, số lượng quảng cáo ngay trên màn hình quản lý.

Phí dịch vụ

Phí = Phí cơ bản × Số lượng Click tối đa


・Có thể chỉnh sửa phí cơ bản theo mong muốn
・Số lượng Click tối đa từ 100〜1,000JPY.
※Vì điểm người dùng nhận tỉ lệ với phí cơ bản nên nếu nâng phí cơ bản lên thì khả năng thu hút khách hàng sẽ cao hơn.

Gói dịch vụ

Gói hoàn thành nhiệm vụ

Dịch vụ được tính phí chỉ khi người dùng hoàn thành yêu cầu của quảng cáo(đăng ký thành viên thành công, mua hàng thành công).

Phí :30,000JPY(chưa bao gồm thuế)

Gói dịch thuật ảnh quảng cáo

Dịch vụ các ảnh quảng cáo được nhân viên bản địa dịch.

Phí :30,000JPY(chưa bao gồm thuế)

※Phí dịch cho các câu hỏi đã bao gồm trong phí cơ bản.

Thông tin cơ bản(năm 2017)

Dân sốƯớc tính 93,700,000 người
GDPƯớc tính 223,500,000,000 USD
GDP bình quân đầu người2,385 USD
Tốc độ tăng trưởng kinh tế6.68%

Tham khảo: Bộ ngoại giao(dữ liệu cơ bản)

Thông tin cơ bản người dùng Licorice Việt Nam

Giới tính

Độ tuổi

Thu nhập

Đặc khu kinh tế(Top 10)