Tìm kiếm và giới thiệu nhân lực khu vực Đông Nam Á

Licorice cung cấp dịch vụ tuyển dụng kết hợp tự ứng cử và giới thiệu. Do có thể cung ứng nhân lực không chỉ từ người dùng ứng dụng Licorice mà còn từ mạng lưới mở rộng sau đó có thể tiếp cập được tới những người muốn tìm việc tiềm năng mà trước nay chưa được tìm thấy

Dịch vụ tuyển dịch kết hợp tự ứng cử và giới thiệu

Đối với việc tuyển dụng, chi phí giới thiệu luôn là rào cản rất lớn. Với Licorice người dùng tự nhiên sẽ trở thành đối tượng tuyển dụng của bạn.

Đăng ký và trả lời survey ngay trên WEB nào!

Hãy tham gia Licorice WEB để nhận point nhé.