Khảo sát thị trường, marketing ở Việt Nam - Indonesia cùng Licorice

licorice

Tìm kiếm và giới thiệu nhân lực tại Indonesia

Licorice cung cấp dịch vụ tuyển dụng kết hợp tự ứng cử và giới thiệu. Do có thể cung ứng nhân lực không chỉ từ người dùng ứng dụng Licorice mà còn từ mạng lưới mở rộng sau đó có thể tiếp cập được tới những người muốn tìm việc tiềm năng người Indonesia mà trước nay chưa được tìm thấy

Thông tin cơ bản về Indonesia(năm 2018)

Số dânkhoảng 255 triệu dân
GDPkhoảng 932,3 tỷ USD
GDP bình quân đầu người3,877USD
Tỉ lệ tăng trưởng kinh tế6.68%

Thông tin người dùng Licorice tại Indonesia

Giới tính

Độ tuổi

Thu nhập năm của hộ gia đình

khu vực(TOP 10 khu vực)

Nguồn:Bộ ngoại giao Dữ liệu cơ sở về Indonesia

Dịch vụ tuyển dịch kết hợp tự ứng cử và giới thiệu

Đối với việc tuyển dụng, chi phí giới thiệu luôn là rào cản rất lớn. Với Licorice người dùng tự nhiên sẽ trở thành đối tượng tuyển dụng của bạn.

Đăng ký và trả lời survey ngay trên WEB nào!

Hãy tham gia Licorice WEB để nhận point nhé.